آموزش ایجاد رنگ در ویژوال بیسیک (ویژوال بیسیک( Vb.net ))

And that was pretty much what I wanted to teach you in this tutorial. Have a fun time coding, bye. :)

Read more:
http://forum.codecall.net/topic/51797-colors-in-vbnet/#ixzz2CkvfedsN

 

در این آموزش شما یاد خواهید گرفت که چطور می توانید از رنگها درvb.net استفاده کنید.درvb.net نوع داده رنگ وجود دارد.برای تعریف یک متغیر رنگ مانند نمونه عمل کنید:
  Dim C As Color
 
 گام 1
ایجاد رنگ:
راه های متعددی برای ایجاد رنگ وجود دارد.یکی از راه ها،استفاده از رنگهایی است که از قبل وجود دارد.مثال:
Dim C As Color

                C = Color.Red

                C = Color.Tomato

                C = Color.Black

                C = Color.WhiteSmoke


گام 2
اگر شما یک مقدار رشته ای داشته باشید می توانید از روش زیر استفاده کنید:
  Dim C As Color

                C = Color.FromName("Blue")

                C = Color.FromName(myStringColorVariable)


گام 3
شما می توانید از KnownColors استفاده کنید.در این روش می توانید رنگهای خاصی ایجاد کنید.مانند رنگWindowText
 
Dim C As Color

                C = Color.FromKnownColor(KnownColor.Brown)

                C = Color.FromKnownColor(KnownColor.ActiveCaptionText)

                C = Color.FromKnownColor(KnownColor.WindowText)


گام 4
روش دیگر استفاده از FromArgb است.در این روش باید سه مقدار برای رنگهای قرمز،سبز و آبی وارد کنید.این مقادیر باید بین 0تا 255 باشند.مثال:
C = Color.FromArgb(30, 155, 0, 144)

                C = Color.FromArgb(255, 255, 0)

                C = Color.FromArgb(0, 0, 0)


گام 5
 
در این قسمت به چند مثال توجه کنید:
  Dim C As Color

                C = Color.FromArgb(255, 255, 255, 255)

                MessageBox.Show(C.ToString)


خروجی:
Color [A=255, R=255, G=255, B=255]
 
 
Dim C As Color

                C = Color.LightGoldenrodYellow

                MessageBox.Show(C.ToString)


خروجی:
Color [LightGoldenrodYellow]
 
گام 6
می توانید از ToKnownColor استفاده کنید.شما باید نام رنگ های شناخته شده را در این روش ذکر کنید.اگر رنگ وجود داشته باشد ،نام رنگ و در غیر این صورت مقدار صفر را برمی گرداند.
  Dim C As Color

                C = Color.Aqua

                MessageBox.Show(C.ToKnownColor)

گام 7
روش قبل  اندیس رنگها را برمی گرداند .برای رفع این مشکل می توانید از ToString استفاده کنید:
Dim C As Color

                C = Color.Aqua

                MessageBox.Show(C.ToKnownColor.ToString) 
مثال:
Dim C As Color

                C = Color.FromArgb(1, 2, 3, 4)


                Dim Known As KnownColor

                Known = C.ToKnownColor


                If Known = 0 Then

                        MessageBox.Show("That color is not a known color")

                Else

                        MessageBox.Show(Known.ToString)

                End If

گام 8
مقدارargbرا می توانید با استفاده از ToArgb تعیین کنید.مثال:
Dim C As Color

                C = Color.Chartreuse


                MessageBox.Show("Alpha = " & C.A & " Red = " & C.R & " Green = " & C.G & " Blue = " & C.B)


مثال:
Dim C As Color

                C = Color.Chartreuse

                Me.BackColor = C

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید
 


نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با آموزش ایجاد رنگ در ویژوال بیسیک از قسمت زیر ارسال کنید

 ارسال نظر :

نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.


برچسبها:
آموزش ایجاد رنگ در ویژوال بیسیک در ویژوال بیسیک( Vb.net )    مقاله ایجاد رنگ در ویژوال بیسیک در ویژوال بیسیک( Vb.net )    آموزش گام به گام ایجاد رنگ در ویژوال بیسیک در ویژوال بیسیک( Vb.net )    آموزش تخصصی ایجاد رنگ در ویژوال بیسیک در ویژوال بیسیک( Vb.net )    آموزش رایگان ایجاد رنگ در ویژوال بیسیک در ویژوال بیسیک( Vb.net )    آموزش تصویری ایجاد رنگ در ویژوال بیسیک در ویژوال بیسیک( Vb.net )    آموزش چندرسانه ای ایجاد رنگ در ویژوال بیسیک در ویژوال بیسیک( Vb.net )    مقاله کاربردی ایجاد رنگ در ویژوال بیسیک در ویژوال بیسیک( Vb.net )    آموزش حرفه ای ایجاد رنگ در ویژوال بیسیک در ویژوال بیسیک( Vb.net )    آموزش فارسی ایجاد رنگ در ویژوال بیسیک در ویژوال بیسیک( Vb.net )   
News Portal Designed & Powered By Eleworks . © 2019 IT Channel. All Rights Reserved.