آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max)

 

گام 1
یک Plane ایجاد کرده، نام آن را “Deformable Plane” بگذارید.
گام 2
طول و عرض را روی 140 تنظیم کرده،“Real-World Map Size” غیر فعال کنید.
گام 3
مختصات Plane را تغییر دهید:
x = 0, y = 0, and z = 0
گام 4
یک plane ایجاد کرده،نام آن “Emitter Plane” بگذارید و تنظیمات زیر را انجام دهید:
گام 5
مختصاتplane را تغییر دهید: x = 0, y = 0, and z = 140
گام 6
‘A’ را فشار داده تا به “Angle Snaps” تبدیل شود. “Deformable Plane”را 25 درجه روی محورx بچرخانید.
گام 7
“Deformable Plane” را Clone کنید.تنظیمات زیر را انجام داده،ok  کنید:
گام 8
مختصات“Deflector Plane” را تغییر دهید: x = 0, y = 0, and z = -10
گام 9
کنار“Deformable Plane”، یک Cylinder ایجادکنید.تنظیمات زیر را انجام دهید:
گام 10
کنارCylinder یک قوری با شعاع12 اضافه کنید.
گام 11
کنار قوری(Teapot )یک Torusاضافه کنید.تنظیمات زیر را انجام دهید:
گام 12
به منوی “Command panel > Create > Particle Systems > Thinking” بروید.یک آیکن “ThinkingParticles 3″در Viewport قرار دهید.
گام 13
به پنل “Modify” رفته،در قسمت “Thinking”، روی “Properties” کلیک کنید.شما می توانید برای باز و بسته کردن رابط کاربری “ThinkingParticles 3″از کلیدهای میان بر استفاده کنید.باز کردن: ‘Alt + Shift + P’   بستن: ‘Alt + Shift + C’
گام 14
در نمای “DynamicSet Tree”، “Master Dynamic”را انتخاب کنید. “Edit on the fly”را غیر فعال کرده تا تغییرات را در real time مشاهده کنید. “Show Mesh”را فعال کرده تا particle shapeرا ببینید.
گام 15
در نمای “Particle Group Tree”،روی دکمه “Create” که در زیر “Master System” قرار دارد،کلیک کنید.روی گروه دوبار کلیک کرده،نام آن را “Objects”بگذارید.حال باید یک “Dynamic Set”ایجاد کنید.
گام 16
در نمای “DynamicSet Tree”، روی دکمه “Create” که در زیر “Master Dynamic”قرار دارد، کلیک کنید.نام آن را “Generate” بگذارید.
گام 17
“Generate” را انتخاب کرده،به گوشه سمت راست  dialogرفته،در آنجا شما یک مجموعه ی جدیدی از “Create” را مشاهده می کنید.
گام 18
آیکن “Operators” را انتخاب کرده،از  drop down list، “Generator را انتخاب نمایید.
گام 19
نود “Matter Waves” را انتخاب کرده،سپس در بخش شماتیک نمای “Wire Setup” کلیک کنید تا این نود به “DynamicSet” اضافه شود.
گام 20
در قسمت “Matter Waves” (در سمت راست)،روی دکمه “Pick Object Based Emitter” کلیک کرده،در این نما “Emitter Plane” را انتخاب کنید.از drop down menu ، “Objects” را به عنوان گروهتان انتخاب کنید.تنظیمات زیر ا انجام دهید:
“Life Span”: ’300′                “Speed”:0               “Particles / [s]”:2
گام 21
رابط “ThinkingParticles 3″ را Minimize کنید. “Animation Length”را روی 200 تنظیم نمایید.انیمیشن را پخش کنید تا ذراتی که منتشر شده اند را مشاهده کنید.
گام 22
رابط“ThinkingParticles 3″ را Maximize کنید. “Generate” را انتخاب کنید.به پنل“Create” رفته،و از drop down list ، “Shape” را انتخاب نمایید.کنار “Matter Waves”، یک اپراتور“Geom Instance” اضافه کنید.
گام 23
در قسمت“Geom Instance”، روی دکمه “Pick Object” کلیک کرده،Cylinder ،Teapot،Torusرا انتخاب کنید.
گام 24
“Born Particle”کلیک کنید.آن را با یک خط به ورودی “Particle” متصل کنید.حال این پارامترها به هم متصل شده اند:وقتی که یک particle به وجود می آید،یک شکل تصادفی    (cylinder,teapot or torus) به آن اختصاص داده خواهد شد. time sliderرا حرکت داده تا تغییرات را مشاهده نمایید.
گام 25
در پنل “Create”، از drop down list،“Standard” را انتخاب کنید.یک اپراتور“Alignment” اضافه کنید.ورودی “Particle” را به خروجی “Born Particle” متصل کنید.حال particles به عنوان یک بردار تصادفی برای alignment استفاده می شود.
گام 26
در نمای “DynamicSet Tree”، “Master Dynamic” را انتخاب کرده، روی دکمه “Create” کلیک کنید.نام “DynamicSet” جدید را “Dynamics” بگذارید.
گام 27
در پنل“Create”، روی آیکن “Groups” کلیک کنید.گروه “Objects” را اضافه کنید.
گام 28
روی آیکن “Operators” کلیک کرده، از drop down list، “Dynamics” را انتخاب کنید.یک اپراتور “Force” اضافه کنید.
گام 29
در بخش “Force”،مقدار“Strength” را ‘-100′ بگذارید.گروه “Objects” را به اپراتور“Force” وصل کنید.
گام 30
با اضافه کردن اپراتور “PhysX”،برای particles یک deflectorایجاد کنید.در قسمت“PhysX”،برای گروهتان “Objects” را انتخاب کنید.
گام 31
در پنل“Create”،روی آیکن “Helpers” کلیک کنید.یک“Node” helper اضافه کرده،در بخش ظاهر شده،روی دکمه “Pick Node” کلیک کنید. “Deflector Plane”را انتخاب کنید.
گام 32
خروجی “Node” را به ورودی“Floor Node” وصل کنید.انیمیشن را پخش کنید.اکنون این ذرات به یکدیگر برخورد می کنند.
گام 33
در نمای “DynamicSet Tree”،“Master Dynamic” را انتخاب کرده،روی دکمه “Create” کلیک کنید.نام “DynamicSet” جدید را “Imprints” بگذارید.در پنل“Create”،روی آیکن “Operators” کلیک کنید.از drop down list ،“Tools” را انتخاب کنید.یک اپراتور“Collision Map” اضافه کنید.
گام 34
در بخش “Collision Map”، روی دکمه “Pick Object” کلیک کرده، “Deformable Plane” را انتخاب کنید.از drop down menu ، “Objects” را به عنوان گروهتان انتخاب کنید.مقدار “Map Width” و“Map Height” را به ’512′ تغییر دهید.
گام 35
روی دکمه“Select Record File” کلیک کرده،برای فیلم مسیری را انتخاب کرده و آن را ذخیره کنید.نام فیلم را “Collision.mov” بگذارید.روی دکمه “Record” کلیک کنید.یک نوار progress ظاهر می شود.تا زمانیکه شبیه سازی انجام می شود صبرکنید.ابزار “Collision Map”ایجاد شده، نقشه متحرکی است که شامل اطلاعات برخورد بین ذرات و “Deformable Plane” می باشد. “Collision.mov” را باز کرده تا انیمیشن را مشاهده کنید.
گام 36
می توانید رابط“ThinkingParticles 3″ را ببندید و “Deflector Plane” و اشیارا مخفی کنید. “Deformable Plane” انتخاب کرده،تنظیمات زیر را انجام دهید:
گام 37
از لیست Modifier،یک“Displace” اضافه کنید.مقدار “Displacement Strength” را روی‘-10′ تنظیم کرده،فایل“Collision.mov” را برای “Displacement Map” انتخاب کنید.تنظیمات زیر را انجام دهید:
“Blur”: ’0.3′      “Map Length”:142      “Map Width”:142
گام38
“Time Slider”را حرکت دهید.توجه کنید که اشکال به خوبی چاپ شده اند.
 
نتیجه کار بدین صورت است:

نظرات کاربران
  عینالی   1392/08/03
پرسش  عالی است با تشکر از شما.....
1  


نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با آموزش از قسمت زیر ارسال کنید

 ارسال نظر :

نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.


برچسبها:
آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max)    مقاله در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max)    آموزش گام به گام در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max)    آموزش تخصصی در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max)    آموزش رایگان در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max)    آموزش تصویری در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max)    آموزش چندرسانه ای در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max)    مقاله کاربردی در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max)    آموزش حرفه ای در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max)    آموزش فارسی در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max)   
News Portal Designed & Powered By Eleworks . © 2019 IT Channel. All Rights Reserved.