آموزش انیمیشن 3بعدی توسط ماسک در فلش (Adobe Flash)

 

گام 1
یک سند جدید با مشخصات زیر ایجاد کنید:
Width=450    height=400        Frame rate=14 
اگر بخواهید می توانید عکسی را import کرده، آن را به عنوان background جایگزین کنید.
گام 2
یک لایه بالای لایه1 ایجاد کرده،نام آن را lines بگذارید.ابزار(N)Line را فعال کرده، رنگ و نوع خط  Solid را انتخاب کنید.
سپس یک خط عمودی مانند نمونه رسم کنید.
خط را انتخاب کرده،ctrl+G را فشار دهید تا یک گروه شود.به پنلAlign رفته(Ctrl+K) و گزینه های زیر را برگزینید.
گام 3
دوباره ابزار Line را انتخاب کرده،یک خط افقی مانند نمونه رسم کنید.
خط افقی را انتخاب کرده،ctrl+G را بزنید.
گام 4
یک لایه ایجاد کرده نام آن را rectangle 1 بگذارید.سپس ابزار Rectangle را فعال کرده،مستطیلی با ابعاد 250x90px رسم کنید.
مستطیل را انتخاب کرده،F8 را بزنید و Graphic را انتخاب کنید.
گام 5
روی فریم 20 از لایه هایbackgroundوlinesکلیک کرده،F5 را بزنید.سپس روی فریم 20 از لایهrectangle 1 کلیک کردهF6 را بزنید.سپس مکان مستطیل را مانند نمونه تنظیم کنید.
گام 6
ابزارFree Transformرا انتخاب کرده،کلید shift را پایین نگه داشته ،اندازه مستطیل را مانند نمونه تغییر دهید.
گام 7
بین دو keyframes راست کلیک کرده،Create Motion Tweenرا انتخاب کنید.
گام 8
یک لایه ایجاد کرده،نام آن را rectangle 2 بگذارید.
گام 9
روی اولین فریم از لایهrectangle 2کلیک کرده،با ابزارRectangleمستطیلی بالای مستطیل اولی با ابعاد350x115pxرسم کنید.
گام 10
مستطیل جدید را انتخاب کرده،F8 را فشار دهید.
گام 11
روی فریم20 از لایه rectangle 2 کلیک کرده،F6 را بزنید.
گام 12
تا زمانیکه روی فریم20هستید ابزارSelectionرا انتخاب کرده،مستطیل را مانند نمونه تنظیم کنید.
گام 13
ابزارFree Transformرا انتخاب کرده،کلید Alt را نگه داشته و مانند نمونه عمل کنید.
گام 14
بین دوkeyframesراست کلیک کرده، Create Motion Tween را انتخاب کنید.
گام 15
لایه ای ایجاد کرده نام آن را mask بگذارید.
گام 16
ابزارLineرا انتخاب کرده،مثلثی مانند نمونه رسم کنید.
گام 17
ابزار Paint Bucket را انتخاب کرده،مثلث را رنگ کنید.
گام 18
روی لایه mask راست کلیک کرده،گزینه  Mask را انتخاب کنید.
Movie را امتحان کنید(Ctrl+Enter).
 
 
 


نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با آموزش انیمیشن 3بعدی توسط ماسک از قسمت زیر ارسال کنید

 ارسال نظر :

نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
کراکترهای نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.


برچسبها:
آموزش انیمیشن 3بعدی توسط ماسک در فلش (Adobe Flash)    مقاله انیمیشن 3بعدی توسط ماسک در فلش (Adobe Flash)    آموزش گام به گام انیمیشن 3بعدی توسط ماسک در فلش (Adobe Flash)    آموزش تخصصی انیمیشن 3بعدی توسط ماسک در فلش (Adobe Flash)    آموزش رایگان انیمیشن 3بعدی توسط ماسک در فلش (Adobe Flash)    آموزش تصویری انیمیشن 3بعدی توسط ماسک در فلش (Adobe Flash)    آموزش چندرسانه ای انیمیشن 3بعدی توسط ماسک در فلش (Adobe Flash)    مقاله کاربردی انیمیشن 3بعدی توسط ماسک در فلش (Adobe Flash)    آموزش حرفه ای انیمیشن 3بعدی توسط ماسک در فلش (Adobe Flash)    آموزش فارسی انیمیشن 3بعدی توسط ماسک در فلش (Adobe Flash)   
News Portal Designed & Powered By Eleworks . © 2019 IT Channel. All Rights Reserved.